• کتابخانه

در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه نواموزان مرکز پیش دبستانی به همره مادران و مربیان خود به باغ بانوان رفتند.در این روز ابتدا جشن پایان دوره مرکز پیش دبستانی برگزار شد و در ادامه نواموزان روزی پر از شادی و نشاط را سپری کردند.

مکه امشب نورباران میشود/درحرا اقرا نمایان میشود/برسر بال ملایک مصطفى/ میشود مبعوث با امر خدا /عید بزرگ مبعث بر تمام شیعیان مبارک باد

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است، و ماندگار شدن برای یک عمر؛ سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ... معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.

در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت نواموزان مرکز پیش دبستانی به اردوی باغ پرندگان رفتند و روزی پر از شادی و هیجان را سپری کردند.

  • متولدین این ماه

بهرامی

نظری اشتهاردی

شیرانی

اکبری

دقیق

دقیق

رئیسی

سلطانی

اسفندیاری

مؤمن زاده

حاجیان

محمدیان سیچانی

محمدیان سیچانی

صفر زاده

فاضلی

یارمحمدیان

بخشی

علی نقی

رحیمی پور

علی نقی
  • ایستگاه اندیشه کودکان

  • نماز

برنامه نماز جماعت
در مرکز پیش دبستانی

 هر هفته چهارشنبه

  • گزارش تصویری