• بسا چیزى را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و بسا چیزى را دوست داشته باشید که به زیان شماست، و خدا میداند و شما نمیدانید بقره آیه216

در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه نواموزان به همراه مربیان خود به اردوی علمی ، تفریحی باغ پرندگان رفتند.

میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) مبارکباد.

برای آشنا شدن نوآموزان با رسومات عید نوروز در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه جشن نوروز در مرکز پیش دبستانی برگزار شد.

جشن نیکوکاری برای کمک به نیاز مندان در مرکز پیش دبستانی برگزاری شد.