از شما والدین عزیز دعوت می گردد از نمایشگاه تخصصی کودک (قرآن،عترت،انقلاب) دیدن فرمائید.
زمان بازدید: 12 لغایت 22 بهمن ماه  ساعت 10:30 الی 12:30
منتظر قدوم سبزتان هستیم

در روز سه شنبه 29 بهمن ماه نواموزان مرکز پیش دبستانی به پارک بادی سرزمین عجایب رفتند و روزی پر از شادی و نشاط ر سپری کردند.

در روز دوشنبه 28بهمن ماه آزمون دقت وتمرکز در مرکز پیش دبستانی مهاد11 برگزار شد.

در روز دوشنبه 7 دی ماه جشنی به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) در مرکز پیش دبستانی برگزار شد.

در روز دوشنبه 7 دی ماه تعدادی از مسئولین و قرآن آموزان مراکز قرانی استان لرستان از مرکز پیش دبستانی مهاد11 بازدید کردند

  • متولدین این ماه

آبخو

براتی احمد آبادی

براتی احمد آبادی

ابراهیمی

رشیدی

سورانی حیدری

محبی زانیانی
  • ایستگاه اندیشه کودکان

  • نماز

برنامه نماز جماعت
در مرکز پیش دبستانی

 هر هفته چهارشنبه

  • گزارش تصویری